top of page
קורס קיץ במתמטיקה לעולים לכיתה ז

תבניות חשיבה שגויות במתמטיקה מהוות "חורים" ומונעות הבנה מתמטית מלאה. ילד שהפנים תבניות חשיבה שגויות חווה תסכול שגורר הימנעות מלמידה וחוויית כישלון. תיקון השגיאות מוביל לחוויית הצלחה ולהעלאת הביטחון העצמי של הילד.

ישנן סיבות רבות למקור השגיאות הנפוצות. להלן חלק מהן:

  1. אי התייחסות לכל המקרים האפשריים (למשל: כפל תמיד מגדיל, חילוק תמיד מקטין)

  2. התנגשות בין האינטואיציה לחוקי המתמטיקה. (למשל: להפחית 5 מ 2).

  3. התנגשות בין השפה היום-יומית לשפת המתמטיקה. (למשל: בשפת היום-יום קבוצה מכילה יותר מאחד. בשפה המתמטית יכולה להכיל רק אחד או אפילו אפס).

  4. דימוי מושג שגוי (למשל: אלכסון חייב לעבור בתוך הצורה). "אלכסון הוא אסון".

  5. חוסר הבנה של מושג, תכונה או מהות השאלה.

  6. הכללת יתר.

NEXT STEP ACADEMY והילד יכול!

בשביל ההורים

רוצים למלא את הבקבוק במים? תבדקו קודם שאין חורים בבקבוק!

bottom of page